| | | | | | |

 

Ofti är ett tvärdiciplinärt nordiskt forskarnätverk

för forskning om talspråk, samtal och interaktion


Denna webbplats innehåller främst information om:

  • nästa konferens
  • oftis maillista
  • tidigare konferenser
  • samt en nordisk bibliografi över studier av samtal

Den årliga konferensen sker i september. Konferensen välkomnar bidrag från många olika dicipliner och fält, såsom sociologi, lingvistik, nordiska språk och finska, antropologi, barn och ungdomsstudier, hälso- och vårdvetenskap, logopedi, socialt arbete, pedagogik, specialpedagogik och didaktik. Bidrag från andra dicipliner och fält är också välkomna. Konferensen välkomnar forskare från alla nordiska länder.

Konferensen har vanligen ett tema som bestäms av den lokala organisationskommittén. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är förstås också välkomna.

Inbjudan till kommande konferenser sprids via denna webbplats, samt via oftis maillista. Se nedan för instruktioner rörande hur du kan bli prenumererant på, samt maila till listan.

Nyheter rörande forskning om språk, samtal och interaktion inom de nordiska länderna kan postas via maillistan.


Oftis maillista

Oftis maillista har 232 prenumeranter (8/5-20)

Bli prenumerant eller gå ur listan genom att skicka någon av de nedanstående textraderna som ett meddelande (ej på titelraden) från den epostadress som du vill (av)prenumerera från:

subscribe ofti ALTERNATIVT unsubscribe ofti

Skicka meddelandet till epostadressen <sympa@lists.uu.se>.

Maila till listan via följande epostadress: <ofti@lists.uu.se>

Observera att endast prenumeranter kan maila till listan!


Anslagstavla

Tredje gången gillt! Nästa OFTI-konferens sker den 15-16 september 2022, och arrangeras fortfarande av Södertörns Högskola, Stockholm. Nu finns program och abstractssamling!

 

 

 

 

 

 

Skicka gärna information om nya bokpublikationer eller händelser av intresse för nätverket till denna adress, så läggs de upp på anslagstavlan.

NN/ 2016