| | | | | | |

 

Ofti är ett tvärdiciplinärt nordiskt forskarnätverk

för forskning om talspråk, samtal och interaktion


Denna webbplats innehåller främst information om:

  • nästa konferens
  • oftis maillista
  • tidigare konferenser
  • samt en nordisk bibliografi över studier av samtal

Den årliga konferensen sker i september. Konferensen välkomnar bidrag från ett många olika dicipliner och fält, såsom sociologi, lingvistik, nordiska språk och finska, antropologi, barn och ungdomsstudier, hälso- och vårdvetenskap, logopedi, socialt arbete, pedagogik, specialpedagogik och didaktik. Bidrag från andra dicipliner och fält är också välkomna. Konferensen välkomnar forskare från alla nordiska länder.

Konferensen har vanligen ett tema, som bestäms av den lokala organisationskommittén. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är förstås också välkomna.

Inbjudan till kommande konferenser sprids via denna webbplats, samt via oftis maillista. Se nedan för instruktioner över hur du kan bli prenumererant på, samt maila till listan.

Nyheter rörande forskning om språk, samtal och interaktion inom de nordiska länderna kan postas via maillistan.


Oftis maillista

Oftis maillista har 246 prenumeranter (15/10-16)

Bli prenumerant genom att skicka den nedanstående textraden i meddelanderutan (ej titelraden) från den epostadress som du vill lista dig med:

subscribe ofti

Skicka meddelandet till följande epostadress: <sympa@lists.uu.se>.

Maila till listan genom att använda följande epostadress: <ofti@lists.uu.se>

Observera att endast prenumeranter kan maila till listan!


Anslagstavla

En länk finns nu till nästa OFTI-konferens - se nästa konferens i menyn!

 

Per Linells minnesord över Ragnar Rommetveit finns tillgängliga här.

 

Jan Anward's book Doing Language (2015) is available here!

 

Per Linell's obituary in memory of Prof. Jan Anward is available here.

 

Skicka gärna information om nya bokpublikationer eller händelser av intresse för nätverket till denna adress, så läggs de upp på anslagstavlan.

NN/ 2016