Update of the Danish Bibliography
January 2004, Kristian Mortensen


Links to Word documents with the update: [doc-file] [rtf-file]

Asmuß, Birte, 2003a: Zur Konstruktion von nationaler Zugehörigkeit im Gespräch. [On the construction of national identity in talk]. In: Linguistik Online, ed. by Antje Hornscheidt. www.linguistik-online.de

Asmuß, Birte & Jakob Steensig (eds.), 2003b: Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development]. København: Forlaget Samfundslitteratur.

Asmuß, Birte & Jakob Steensig, 2003c: Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion. [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development: an introduction]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 9-31.

Asmuß, Birte & Jakob Steensig, 2003d: Fra 'præference' til 'yo-yo-effekt': Om betydningen af konversationsanalytisk grundforskning for kommunikationsrådgivning. [From 'preference' to 'yo-yo-effect: on the role of conversation analytic research for communication consulting]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 193-212.

Balling, Helle Sulajma, 2003:¿Hacia dónde? Kulturelle iscenesættelser i binationale par. Analyse af fokusgruppeinterview Granada 2000. [Where to? Cultural production of binational pairs. Analysis of focus group interviews Granada 2000]. SDU, Center for Spansk.

Brouwer, C.E.; Rasmussen, G. & J. Wagner (forthc. 2004): Embedded correction in second language talk. In: Gardner, R. & J. Wagner Second language talk. London & New York: Continuum.

Brouwer, C.E. (forthc. 2004): Doing pronunciation: A sequence of novice- expert interaction. In: Gardner, R. & J. Wagner Second language talk. London & New York: Continuum.

Brouwer, C.E., 2003a: Word searches in NNS-NS interaction: Opportunities for language learning? Modern Language Journal, 87, 4. 534-545.

Brouwer, C.E., 2003b: Hvad??? Om opfordringer til gentagelse i NS-NNS samtaler. [What??? On requests for repetition in NS-NNS interactions]  In: Holmen, Anne  (ed.) Veje til dansk. [Ways to Danish]. København: Akademisk Forlag. 141-167

Brouwer, C.E. & A. Nissen, 2003: At lære dansk som andetsprog i praksis - et sprogpædagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag. [Learning Danish as a second language as a practice - a pedagogical concept based on Conversation Analysis]  In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 52-72.

Brouwer, C.E. & D. Rasmussen, 2003: 'Helt hen i vejret - interaktionen mellem vært og meteorolog i nyhedsudsendelser på DR1 og TV2' [Talking about the weather - the interaction between anchor and weather man in Danish news broadcasts].  MUDS 9, Århus: Århus Universitet.

Brouwer, C.E., 2002: Lytteforståelse i interaktion: Fem betragtninger baseret på analyser af hverdagssamtale [Listening in interaction. Five observations based on analyses of everyday conversations]. Sprogforum, 22. 17-23.

Brouwer, C.E., 2001: Evaluering og udvikling af samtalefærdighed [Evaluation and acquisition of interaction competence]. In: Evaluering og testning. Undervisningsministeriets temahæfte. In: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen - en antologi. [Intern evaluation in second language teaching - an anthology] Undervisningsministeriets temahæfte nr 1.

 

Daugaard, Line Møller, 2003: Der skal to til – om at foretage vurdering af dansk som andetsprog på baggrund af autentiske samtaler [It takes two – about making an evaluation of Danish as a second language in the light of authentic conversations]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 94-112

Davey, B. and Gramkow, K., 1996: Some practical and legal aspects concerning the collection of empirical data. In: Jensen, K.A. and Steensig, J. (eds.) Datadag - om indsamling og bearbejdning af samtale- og interviewdata. Århus: Institut for Lingvistik og ADLA.

Day, Dennis (forth.): Mezzo-kontexten och den lämpliga  kategoriseringen. To appear in S. Kjærbeck (ed.)  Samtaleanalyse: Konstruktion og forhandling af identitet. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, RUC's Trykkeri.

Day, Dennis (forthc): Ethnic and social groups and their linguistic categorization. To appear in Kristin Buehrig and Jan ten Thie (eds.) Beyond Misunderstanding, the linguistic analysis of intercultural discourse. The Hague, Netherlands: John Benjamins.

Day, Dennis (forthc): Communication in context at a multicultural workplace. To appear in Papers in Anthropological Linguistics. 27. Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics/Centrum KIM, Göteborg University.

Day, Dennis, 2003: Owning a language and lingua franca discourse. In: A. Firth (ed.) Language Travels: A festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg: Dept. of languages and intercultural studies, Aalborg Univ. 77-88.

Day, Dennis, 1999: Linguistic ethnic categorizations at two workplaces. Ph.D. dissertation. Dept. of Language and intercultural studies, Aalborg Univ.

Day, Dennis, 1999: Methods and talk. In: L. Heltoft & H. Haberland (ed.), Proceedings of the Thirteenth Conference of Scandinavian Linguistics. Roskilde, Denmark: Dept. of Languages and Culture, Roskilde University. 237-262

Day, Dennis, 1998: Being ascribed, and resisting, membership of an ethnic group. In: C. Antaki and S. Widdicombe (eds.) Identities in talk. London: Sage. 151-170

Day, Dennis, 1995: Let's write it down, No let's be friends first: Rules of speaking and intercultural communication. Journal Bahasa Moden ( Modern Language Journal), 9.

Day, Dennis, 1995: Språkets sociala roll [Language's social role]. In: Elisabeth Ahlsén & Jens Allwood, (eds.) Språk i fokus (Language in focus). Lund, Sweden: Studentlitteratur. 129-141

Day, Dennis, 1994: The culture of intercultural communication. In: Dennis Day (Ed.), Anthropological Linguistics: Proceedings of the XIVth Conference of Scandinavian Conference of Linguistics and VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics 1993: Four Special Sessions, Gothenborg Papers
in Theoretical Linguistics 72. Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics, Göteborg University. 145-156

Day, Dennis, 1994: Anthropological linguistics: Proceedings of the XIVth Conference of Scandinavian Conference of Linguistics and VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics 1993: Four Special Sessions. Gothenborg Papers in Theoretical Linguistics 72. (Ed.). Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics, Göteborg University. 

Day, Dennis, 1994: Tang's dilemma and other problems: Ethnification processes at some multicultural workplaces. Pragmatics, Vol. 4, No. 3.

Day, Dennis, 1994: Communication in a multicultural workplace: Procedural matters. In: Heiner Pürschel (Ed.) Intercultural Communication: Proceedings of the 17th International L.A.U.D. Symposium, Duisberg, Germany. Frankfurt am Main: Peter Lang. 133-159

Day, Dennis, 1993: On the development of narrative structure in child L1 and adult L2 acquisition. Co-author Sven Strömqvist. Journal of Applied Psycholinguistics. 14.

Day, Dennis, 1992: Språk och kultur: Några inblickar i antropologisk lingvistik [Language and Culture: A look at Anthropological Linguistics]. Association Suedoise de Linguistique Applique: Information. 18:2.1992.

Day, Dennis, 1992: Multiculturality in practice. In: Dora Kós-Dienes & Åke Sander (Eds.), Multiculturality: Welfare or Warfare?. Göteborg, Sweden: Centrum KIM, Göteborg University. 78-93

 

Emmertsen, Sofie, 2003: Debatinterviewerens fjendtlighed – på jagt efter neutralitet [The hostility of the interviewer of debates]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 270-288

 

Femø Nielsen, Mie (forthc.): Danskhed i debatten [‘Danishness’ in the public debate]. In: Torben Fledelius Knap m.fl. (red.): Hvad er så danskhed? [What is Danishness then?]

Femø Nielsen, Mie (forthc.): Orkestrering af tv-debatter [Orchestration of TV debates]. In: Peter Widell & Mette Kunøe (red.) 2003: 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus Universitet. [9th Meeting on Exploring the Danish language]

Femø Nielsen, Mie, 2003: Nytter det? Kan undervisning i talens mikroniveau føre til ændret praksis? [Is it of practical use? Does teaching the micro analytic level of oral communication lead to altered practice?] In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 113-142

Femø Nielsen, Mie, 2002: Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. [Oh! A multi functional shift marker] In: Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi, 2000-2001
 
Femø Nielsen, Mie, 2001: Replik til journalistikken. Mikroanalyse af medieinterviews, [Response to journalism. Micro analysis of the media interview] (København: Akademisk Forlag).

Firth, Alan, 2003a: Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg University Press: Aalborg, Denmark.

Firth, Alan, 2003b: Introduction to Language Travels. In: A. Firth (ed.) Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg University Press: Aalborg, Denmark.

Firth, Alan, 2003c: On Discourse, Communication, and (Some) Fundamerntal Concepts in Second Language Acquisition Research (with Johannes Wagner). In: B. Seidlhofer (ed.) Controversies in Applied Linguistics. Oxford University Press: Oxford, UK. 173-198.

Firth, Alan, & Johannes Wagner, 2003d: SLA property: No Tresspassing! In: B. Seidlhofer (ed.) Controversies in Applied Linguistics. Oxford University Press: Oxford, UK. 232-236.

Firth, Alan, 2003e: Argument as Spectacle and Collusion: The mediatization of politics on CNN's Crossfire. In: A. Firth (ed.) Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg University Press: Aalborg, Denmark. 131-142

Firth, Alan, 2001: Discovering order in opening sequences in calls to a software helpline (with Carolyn Baker and Michael Emmison). In: Alec McHoul and Mark Rapley (eds.) How To Analyse Talk in Institutional Settings. Continuum Press, London.

Firth, Alan, 1996a: The Discursive Accomplishment of 'normality': On Conversation Analysis and 'Lingua Franca' English. Journal of Pragmatics. 26: 237-259
 
Firth, Alan, 1996b: Review of Lynch, M. & Bogen, D. The Spectacle of History: Speech, Text and Memory at the Iran-Contra Hearings. Discourse & Society, April, (1998)

Firth, Alan, 1995a: Negotiating in the 'Virtual Marketplace': Making Sense of Telenegotiating. In: K. Ehlich and J. Wagner (eds.) The Discourse of Business Negotiation. Mouton de Gruyter, Berlin. 127-149

Firth, Alan, 1995b: The Discourse of Negotiation: Studies of Language in the Workplace Oxford, Pergamon Press.

Firth, Alan, 1995c: Talking for a Change: Negotiating by Telephone in Commodity Trading. In: A. Firth (ed.) The Discourse of Negotiation. Studies of Languages in the Workplace. Pergamon Press, Oxford.

Firth, Alan, 1995d: Introduction. A. Firth (ed.) The Discourse of Negotiation: Studies of Language in the Workplace. Pergamon Press, Oxford.

Firth, Alan, 1995e: 'Accounts' in Negotiation Discourse: A Single-Case Analysis. Journal of Pragmatics. 23/2: 199-226.

Firth, Alan, 1995f: Multiple Mode, Single Activity: Telenegotiating as a Social Accomplishment. P. ten Have and G. Psathas (eds.) Situated Order: Talk and Other Embodied Activities. University of America Press, Washington DC.

Firth, Alan, 1995g: Ethnomethodology. In: J. Verschueren, J.-O. Blommaert (eds.) Handbook of Pragmatics.  Benjamins. Amsterdam. 269-278

Firth, Alan, 1994: Ethnomethodology and Pragmatics. In: E-U. Pinkert (ed.) Universalisme og interkulturel kommunikation [Universalism and intercultural communication]. Aalborg, Aalborg University Press. 105-118

Firth, Alan, 1993: Negotiations in the Workplace: Opening Remarks. AILA Scientific Commission Newsletter, March. 6-12

Firth, Alan, 1991: When Methodology Meets Rationale: CA and LSP. CSP Newsletter, August. 13-25.

Firth, Alan, 1991: Discourse at Work: Negotiating by Telex, Fax, and 'Phone. Unpublished doctoral dissertation, Dept. of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University

Firth, Alan, 1990: ”'Lingua Franca' Negotiations: Towards an Interactional Approach”. World Englishes 9, 3. 69-8 0

Firth, Alan, 1990: Responding to Proposals: An analysis of 'alignment talk' In: Trading negotiations. Working Papers. 15, Dept. of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University.

Gardner, R. & J. Wagner, (forth. 2004): Second language talk. London & New York: Continuum.

Gramkow, K., 2001a: The Joint Production of Conversation. [Turn-sharing and collaborative overlap in encounters between non-native speakers of English]. Aalborg Universitetsforlag.

Gramkow, K. (ed.), 2001b: Communicating Culture. Aalborg: CSIS.

Gramkow, K., 2000: Overlap Management and Interactional Competence. In: Lindberg, C.-E. & Lund, S.N. (eds.): 17th Scandinavian Conference of Linguistics. Odense Working Papers in Language and Communication 19, v . II, 17-31. 

Gramkow, K., 1993: Lingua Franca Discourse. [An Investigation of the Use of English in an International Business Context]. Unpublished Master's Thesis, Institut for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg University.

Grindsted, Annette (forthc.): The use of stereotypes at the intercultural workplace. Jubilæumskrift. Center for Erhvervssproglige Studier, SDU

Grindsted, Annette (forthc.): Interactive resources used in research interviewing. Hermes.

Jensen, Hanne-Pernille, 1996: Atomisme i praksis - Konteksteffekter i surveyinterviews. [Atomism put into Practice - Context Effects in Survey Interviews]. Unpubl. M.A. thesis. Copenhagen: Dept. of General and Applied Linguistics, University of Copenhagen

Jørgensen K.M., 2003a: Fagsprog i sygeplejen [Technical language in nursing], Klinisk Sygepleje, juni.

Jørgensen K.M., 2003b: De måske uegnede, når evidens i sygeplejen giver mening på et pragmatisk plan [The maybe unqualified, when the evidens in nursing makes sense at a pragmatical level]. Tidsskrift for Sygeplejersker.07/2003:11.

Jørgensen K.M., 2002: Ph.d. afhandling omhandlende det videnskabelige sprog og hvilke muligheder og begrænsninger det er forbundet med i sammenhæng med formidling af sygepleje og som grundlag for tilegnelse af en omsorgskompetence [Ph.d. dissertation about the technical language and the possibilities and limitations in the relationship with the communication of nursing and as a basis of the acquisition of welfare competences]. Publikationer fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet nr 6. /2002.

 

Kjærbeck, Susanne (in press): Historiefortælling i mundtlig kommunikation - hvad er ens og hvad er forskelligt? [Story telling in oral communication – what is the same and what is different?]In: Susanne Kjærbeck (red): Historiefortælling i praktisk kommunikation [Story telling in practical communication]. Roskilde Universitetsforlag. Forventes at udkomme i marts 2004.

Kjærbeck, Susanne (in press): Construction of cultural identities through narratives in talk-in-interaction”. Nummer af LPSP: Language, Power and Social Process. Mouton de Gruyter.

Kjærbeck, Susanne (in press): Etniske identiteter når alt kommer til alt? [Ethnical identities after all?] In: Susanne Kjærbeck (red): Konstruktion og forhandling af identitet i samtaler. Skrifter fra Dansk og PR [Construction and negotiation of identities in conversations. Papers form Danish and PR]. Roskilde Universitetscenter. Udkommer i foråret 2004.

Kjærbeck, Susanne, 2003a: En etnometodologisk konversationsanalyse [An ethnomethodolican conversation analysis]. In: Anne Boukris (red) Elleve indspark til Kultur- og Sprogmødestudier [Eleven input for Studies of Culture- and Language meeting]. Roskilde, Roskilde Universitetscenter. 78-94.

Kjærbeck, Susanne, 2003b: Hvad er en vellykket aktiveringssamtale? En undersøgelse af myndiggørelse og umyndiggørelse i handlingsplansamtaler [What is successful activity conversation? An investigation of empowerment and disempowerment in action programme conversations In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 213-234.

Kjærbeck, Susanne; Villemoes, Anette, et al., 2003: Negociar a lo español [Negotiate in Spanish]. Århus: Forlaget Systime.

Kjærbeck, Susanne, 2001a: Fortællingen som kommunikativ resurse [The story about comminicative resources]. In: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red): Den analytiske gejst [The analytical spirit]. Roskilde Universitetsforlag.

Kjærbeck, Susanne, 2001b: ”nosotros los españoles” y ”los de afuera”. Un estudio de focus group sobre la identidad cultural. Discurso y Sociedad. Lenguaje en contexto desde una perspectiva crítica y multidisciplinaria [”We the Spaniards” and ”the others”. A focus group study about cultural identity. Discourse and Society. Language in context from a critically and multidisciplinary perspective], vol. 3, no. 1. Barcelona: Gedisa. 43-74.

Kjærbeck, Susanne, 2001c: The Organization of Prefaces in Danish and Mexican Negotiations. In: Karsten Gramkow Andersen (red.) Communicating Culture. Aalborg Universitet. 41-50.

 

Ladefoged, Jakob (in press): Om gentagelser - især i medicinske interviews [About repetitions – specially in medicine interviews]. In:  P. Widell and M. Kunøe (eds.)9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS), Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.

Ladefoged, Jakob (in press): Identitet som en interaktionel konstruktion - to eksempler [Identity as an interactional construction – two examples]. In: Susanne Kjærbeck (red.) Skrifter fra Dansk og Public Relations,  Roskilde Universitetscenter.

Ladefoged, Jakob, 1995: Samtaledeltageres markering af overgangsrelevans i dansk talesprog [Interlocutors marking of transition relevance in Danish spoken language]. In: Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Aarhus Universitet (SPRÅU). 70-85.

Laursen, Lone, 2003: Konversationsanalysen i kommunikationsundervisning for medicinstuderende [The conversation analysis in communication training for medicine students]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 143-170

Laursen, Lone, 2002: Kodeskift, gestik og sproglig identitet på internationale flersprogede arbejdspladser [Code shift, gesture and linguistic identity in multi lingual workplaces], Unpub. Ph.d. dissertation, ISK, Syddansk Universitet.

 

Nazarkiewicz, Kirsten, 2003: Den kommunikative formidling af interkulturel kompetence i træningsforløb i interkulturel kommunikation [The communicative arrangement of intercultural competence in training of intercultural communication]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 171-192

 

Obel, Carsten, Søren Dalsgaard, Hanne-Pernille Stax & Niels Bilenberg, 2003:"Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan) - Et nyt instrument til screening for psykopatologi i alderen 4-16 år." [Questionnaire about strengths and difficulties (SDQ-Dan) - On the development of a cross-national screening instrument]. In: Ugeskrift for Læger, Nr. 5: 462-465

Rasmussen, Ditte, 2002: "Huit Ø do:ng sagde det bare"- om lydord i teenagesamtalen [”Huit Ø do:ng it just said” – about sound words in teen-agers conversations]. In: Cramer, Jens, Ole Togeby og Peter Widell: M/K - Mod og kvindehjerte. Festskrift til Mette Kunøe 5. november 2002

Rasmussen, Gitte and Johannes Wagner, 2002: Language choice in international telephone conversations. In: K.K. Luke & Th. Pavlidou (eds.):  Telephone calls. Unity and Diversity in Conversational
Structures across Languages and Cultures
.  Amsterdam: John Benjamins. 111-131

Rathje, Marianne, 2001: Forståsignaler og dækningsløse forståsignaler [Genuine and false signals of understanding], In: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus. 279-288

Rathje, Marianne, 1999a: "Ja, mm, okay ... (jeg forstår ikke, hvad du mener)". Tilbagemeldingsenkeltord i et forståelsesperspektiv ["Yes, mhm, okay ... (I don't understand what you are saying)"], upubliceret speciale, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

Rathje, Marianne, 1999b: Tilbagekanaliseringssmåord som forståsignaler [Backchannel signals as signals of understanding], In: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus. 311-320

Raudaskoski, Pirkko & Rasmussen, Tove A., 2003: Cross media and (inter)active media use - a situated perspective. In: T. Hujanen & G. Lowe (eds.), Broadcasting and convergence: New articulations of
the public remit
. Göteborg: Nordicom. 313-325.

Raudaskoski, Pirkko, 2003a: How can (digi)TV viewing be researched? In: M. Tarkka (ed.), Digital television and the consumer perspective.Discussion papers 34/2003. Helsinki: The National Consumer Research Centre, 64-69. Online.
<http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/docs/pdf/34_2003_discussionpapers_dtv.pdf>

Raudaskoski, Pirkko, 2003b: TV-reception som en ressource for udvikling af tv-programmer og nye medier. [TV reception as a resource for developing TV programmes and new media]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 309-330.

Ravn, Jes, 2003: IT-support – aktiv og passiv indsamling af informationer til løsning af IT-problemer [IT support – active and passive collection of information for the solution of IT problems]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 235-247

 

Skårup, Terkel, (forth. 2004): Brokering and membership in a multilingual community of practice. In: Gardner & Wagner, Second Language Conversations.

Stax, Hanne-Pernille (forthc.): "Paths to precision - On the uptake and interruption of probes to inadequate responses in interviews based on questionnaires." Forthcoming in: Discourse Studies, Special Issue on Scripted Practices

Stax, Hanne-Pernille, 2003: "Veje til viden - om hensigtsmæssig kommunikation i spørgeskemabaserede interview." [About expedient communication in questionnaire based interviews]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 289-308

Stax, Hanne-Pernille, 2001: "'And then what was the question again' - Text and Talk in Standardized Interviews." In: American Statistical Association 2000 Proceedings of the Section on Survey Research Methods. Alexandria: American Statistical Association. 913-917

Steensig, Jakob & Birte Asmuß 2003: "Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development: An introduction]". In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 9-31.

Steensig, Jakob 2003a: "Book Review: Codes and Consequences: Choosing Linguistic Varieties". Journal of Pragmatics 35. 139-48.

Steensig, Jakob 2003b: ”Samtaleforskning og undervisning – Konversationsanalyse som model og grundlag for undervisning af tegnsprogtolkestuderende i dansk [Conversation Research and Teaching – Conversation Analysis as a Model and Basis of the Teaching of Danish Students of  Translation of Sign Language]”. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 73-93.

 

Tarber, Christel, 2003: Vejledende eller ledende? Idealer og praksis i professionel rådgivning [Guiding or leading? Ideals and practices in professional counseling]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 248-269.

Wagner, Johannes, 2000: Du skal ud af min kiosk! [Get out of my store!], In Dansk – vejen til integration, Modersmålsselskabets ordbog 2000. 127-132.

Wagner, Johannes, 2003: Talesprogsdata i sprogundervisningen [Data of spoken language in language teaching]. In: B.Asmuß, J.Steensig (eds.): Samtalen på arbejde. [Conversation at Work] Samfundslitteratur. 32-51.

Wagner, Johannes & Rod Gardner, (forth. 2004): Introduction. In: Gardner & Wagner, Second Language Conversations.

 
URL http://www.ofti.se/bibl/bibl/Update_DK_040130.html