Partial update of the Finnish-Swedish bibliography
by Eveliina Korpela


Links to Word files: [doc] [rtf]

1) NEW ENTRIES:

Hakulinen, Auli & Keevallik Eriksson, Leelo & Lindström, Jan, 2003: Kuule, kule, hördu. Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska samtal. [Projecting practices in Finnish, Estonian, and Swedish conversations.]  In: Bengt Nordberg et al. (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.). Uppsala, 199-218.

Lindström, Jan, 2000: Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser in institutionella samtal. [Polite phrases in institutional dialogue.] In: Kyllikki Keski-Raasakka & Pirjo Söderholm (eds.), Svenskan i Finland 5. Joensuu: Joensuu universitet, 138-149.

Lindström, Jan & Wide, Camilla, 2001: Perfekt med explicit dåtidsbestämning [Swedish perfect tense with an explicit anchoring in the past]. In: Jönsson, Linda et al. (eds.), Svenskans beskrivning 24. Linköping Electronic Conference Proceedings. http://www.ida.liu.se/ext/epa/arch/ecp/006/013/paper.pdf.

Lindström, Jan, 2001: Testing Östman: Iconicity and polite routines in Swedish. In: Pragmatics, Implicitness, Constructions. Festskrift till prof. Jan-Ola Östman. Helsinki, 276-284.

Lindström, Jan & Fremer, Maria, 2003: God morron alla nordister. Den första minuten under föreläsningar. [The first minute of lectures.] In: Nordiska Språk. <http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/2003/lindstromfremer.php3>.

Lindström, Jan, 2003. Recension av Jakob Steensig: Sprog i virkeligheden. [Review article.] In: Folkmålsstudier, 42, 171-182.

Lindström, Jan, 2003: Syntaksia suomenruotsalaisittain. [Syntactic features of Finno-Swedish.]. Virittäjä, 107:4, 545-567. [Abstract in English]

Londen, Anne-Marie, 2003: Kjell Westö och dialogen. [Kjell Westö and dialogue]. In: Bengt Nordberg et al. (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63). Uppsala, 313-327.

2) UPDATES OF OLD ENTRIES:

Lindström, Jan, 2002: Grammar in the service of interaction: exploring turn construction in Swedish. Ms., a revised version of the paper at ICCA-02, Copenhagen May 18, 2002.
<http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/pdf/Lindstrom-J_Grammar-in.pdf>.

 

 
URL http://www.ofti.se/bibl/Update_FI-SV_040202.html