DELTAGARLISTA. OFTI 29-30.9.2000, HELSINGFORS

Ahlsén, Elisabeth, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet

Allwood, Jens, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet

Andersson, Helen, FUMS, Uppsala universitet

Anward, Jan, Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet

Einarsson, Jan, Institutionen för humaniora, Svenska språket, Växjö universitet /Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

Bockgård, Gustav, FUMS Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Engblom, Charlotte, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Fant, Lars, Institutionen för spanska och portugisiska, Stockholms universitet

Forsskåhl, Mona, , Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Fremer, Maria, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Green-Vänttinen, Maria, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Guldbaek-Ahvo, Karin, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Hansson, Kristina, Institutionen för logopedi och foniatri, Lunds universitet

Hilmisdóttir, Helga, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Hofvendahl, Johan, SKOLliv, Arbetslivsinstitutet , Stockholm

Häggkvist, Cilla, Institutionen för spanska och portugisiska, Stockholms universitet

Johansson-Hidén, Birgitta
, Psykologi avdelningen, Karlstads universitet

Junefelt, Karin, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Kahlin, Linda, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Kalin, Maija , Language Centre, Jyväskylä universitet

Karlsson, Susanna, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Lehti-Eklund,Hanna, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Lilius, Pirkko, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Lindholm, Camilla, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Lindström, Anna, Institutionen för nordisk språk, Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet

Lindström, Jan, , Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Linell, Per, Tema Kommunikation, Linköpings universitet

Londen, Anne-Marie, , Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Milles, Karin, Institutionen för nordiska språk , Stockholms universitet

Nettelbladt, Ulrika, Institutionen för logopedi och foniatri, Lunds universitet

Nordman, Lieselott, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Norén, Coco, Romanska institutionen, Uppsala universitet

Norén, Niklas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Nordberg, Bengt, FUMS, Uppsala universitet

Norrby, Catrin, Dept. of German & Swedish Studies, University of Melbourne/ Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Nylund, Mats, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Ottesjö, Cajsa, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.

Pedersen, Ulla, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

Saari, Mirja, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Tryggvason, Marja-Terttu, Södertörns Högskola, Huddinge

Wide, Camilla, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Wirdenäs, Karolina, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Öqvist, Jenny, Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet42 personer anmälda