OFTI-26 Helsingfors 2008

 

Detaljuppgifter om arrangerande institution/er, deltagarlista och arrangörskommitté kan

skickas till niklas.noren@edu.uu.se

 

Program

 

Abstracts

 

Plenarföredrag