OFTI 24

22-23 sept 2006

ANMÄLAN

Program

Deltagare

Föredrag & abstracts

Resväg

Hotell


Länkar:

OFTIs hemsajt

Engelska institutionen

Institutionen för lingvistik

Institutionen för franska, italienska & klassiska språk

Institutionen
för nordiska språk


Institutionen för spanska, portugisiska & latinamerikastudier


Senast ändrad: 2006.09.15


 
ANMÄLAN

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form. Ingen konferensvolym ges därför ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 30 minuter, varav 10 anslås till diskussion.

Det kostar ingenting att vara med på OFTI, men deltagarna måste vara beredda att betala resa och uppehälle själva eller söka lokala anslag.

Mötets sekreterare är i år Johan Gille. Anmälningar och frågor riktas till honom via e-post.
 

ANMÄLNINGAR tas emot via e-post, senast den 9 juni 2006. Kopiera formuläret nedan och klistra in det i ett e-postmeddelande.

Namn
Adress
E-post

Vill deltaga i samkväm till självkostnadspris på fredagskvällen 22/9:  Ja / Nej (Ta bort ej aktuellt val)

Jag önskar hålla en presentation med följande titel:

_________________________________________________________

ABSTRACT av presentationen tas emot senast den 1 september 2006.