OFTI 24

22-23 sept 2006

ANMÄLAN

Program

Deltagare

Föredrag & abstracts

Resväg

Hotell


Länkar:

OFTIs hemsajt

Engelska institutionen

Institutionen för lingvistik

Institutionen för franska, italienska & klassiska språk

Institutionen
för nordiska språk


Institutionen för spanska, portugisiska & latinamerikastudier


Senast ändrad: 2006.09.15


 

 

Välkomna till

OFTI 24

Stockholms universitet

22-23 september 2006
 

ÅRETS TEMA:

Kategorier i interaktion
 

 

I år kommer OFTI 24 att äga rum i Stockholm fredagen den 22/9 och lördagen den 23/9.

OFTI, Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Tidigare har mötet vänt sig huvudsakligen till svenska forskare och forskarstuderande, men har senare breddats till att även omfatta forskare från alla de nordiska länderna.

Plenarföreläsare på OFTI 24 blir Jan Svennevig (Handelshøyskolen BI, Olso) och Johannes Wagner (Syddansk Universitet, Odense). Som vanligt välkomnas alla föredrag inom området. Årets profiltema är ”Kategorier i interaktion”. Inom detta tema kan man till exempel ställa sig frågor kring:

·        Kategorisering av olika drag i samtalet

·        Identiteter i samtal

·        Kontextkategorisering

·        Forskarkategorisering i förhållande till deltagarkategorisering

·        Kategorier av handlingar, praktiker och aktiviteter

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 30 minuter, varav 10 anslås till diskussion. På fredagskvällen den 22/9 anordnas ett samkväm till självkostnadspris.

Anmälan görs här eller genom att klicka på "Anmälan" i kolumnen till vänster.
Frågor besvaras av Johan Gille.

 

VARMT VÄLKOMNA!

Mathias Broth
Inst. för franska, italienska & klassiska språk
E-post

Britt Erman
Engelska institutionen
E-post

Lars Fant
Inst.för spanska, portugisiska
& latinamerikastudier
E-post
 

Johan Gille
Inst. för spanska, portugisiska & latinamerikastudier
E-post

Karin Junefelt
Inst. för nordiska språk
E-post
Päivi Juvonen
Inst. för lingvistik
E-post