| | | | | | |
 

NÄSTA OFTI-KONFERENS

OFTI 35 arrangereras av Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Institutionen för pedagogiska studier, samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet den 21-22 september 2017.

Plenarföreläsare är Arja Piirainen-Marsh, University of Jyväskylä och Helen Melander, Uppsala universitet.

Årets tema är "Interaktion i formella och informella lärandesammanhang", men som vanligt välkomnas alla föredrag inom området tal och interaktion.

Boka in dessa dagar i kalendern och sprid gärna informationen!

Mer information om konferensen finns på följande webbadress: https://www.kau.se/csl/ofti-35.

Välkomna till Karlstad önskar organisationskommittén:

Stig-Börje Asplund, Erica Sandlund, Marie Tanner och Anna Öhman

 

 

 

 

Helsinki Uni  
Karlstads universitet: Platsen för nästa OFTI-konferens  

 

 NN/ 2016