| | | | | | |
 

NÄSTA OFTI-KONFERENS

OFTI38 2022 Södertörns högskola

Tredje gången gillt! Välkommen till den 38:e konferensen för forskning om tal och interaktion vid Södertörns högskola den 15–16 september 2021.

OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Den årligt återkommande konferensen välkomnar bidrag från många olika fält (exempelvis sociologi, lingvistik, antropologi, barn- och ungdomsstudier, hälso- och vårdvetenskap, pedagogik och didaktik) och syftar till att vara en mötesplats för interaktionsforskare där pågående forskning diskuteras.

Tema är fortsatt Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska.

Plenarföreläsare

Clara Iversen (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet)

Nigel Musk (Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet).

Information

  • Sista anmälningsdag: 16 augusti 2022. Instruktioner för anmälan skickas ut när anmälan öppnar 9 augusti.
  • Abstrakt till presentationer samt datasessioner ska omfatta 100–200 ord.
  • Pris: Konferensen är kostnadsfri. Kostnad för konferensmiddag den 15/9 tillkommer och betalas vid anmälan.
  • Sessioner med forskningspresentationer: 30 minuter (20 minuter presentation och 10 minuter diskussion).
  • Datasession: 45 minuter.
  • Kontakt: Om du har frågor om anmälan, kontakta konferenssekreteraren Simon på OFTI38@sh.se

Mer info ges framgent. Välkomna till Flemingsberg önskar svenskämnet vid Södertörns högskola!

 

 

 

 

Campus Vestfold  
Södertörns Högskola, Stockholm: Platsen för nästa OFTI-konferens  

 

 NN/ 2016