| | | | | | |
 

NÄSTA OFTI-KONFERENS

OFTI 36 arrangeras av Institutionen för nordiska språk, Institutionen för Svenska och flerspråkighet och Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet den 20-21 september 2018.

Boka in dessa dagar i kalendern och sprid gärna informationen!

Mer information finns tillgänglig via konferensens webbsidor

Välkomna till Stockholm önskar organisationskommittén:

Catrin Norrby, Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer

 

 

 

 

Helsinki Uni  
Stockholms universitet: Platsen för nästa OFTI-konferens  

 

 NN/ 2016