| | | | | | |
 

NÄSTA OFTI-KONFERENS

OFTI 40 2024 i KÝbenhavn

I 2024 bliver årets OFTI-konference for første gang afholdt i Danmark 19-20/9. Det sker i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Selve konferencen finder sted i København ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på universitetets Humanistiske Fakultet (Søndre Campus).

Årets plenarforelæsere annonceres senere. Temaet for konferencen bliver CA: praksisser og praktikere. Med dette tema ønsker vi at sende en bred invitation til nordiske konversationsanalytikere om at deltage med oplæg af 20 minutters varighed efterfulgt af 10 minutters diskussion. Temaet kan forstås på (mindst) to måder:

  1. Oplæg kan fx handle om empirisk og teoretisk at belyse hvilke konversationelle praksisser samtaledeltagere benytter sig af, samt hvilken betydning disse kan have for praktikere (fx i institutionel og/eller atypisk interaktion)
  2. Oplæg kan også handle mere refleksivt om hvilke forskningsmæssige praksisser vi som CA-praktikere benytter os af og med hvilke konsekvenser

Med dette åbne tema og med placeringen ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i København håber vi at Ofti-40 kan hjælpe til at styrke samarbejde mellem nordiske sprogforskere gennem uformelle og konstruktive diskussioner.

Konferencen bliver afholdt fra torsdag den 19/9/24 om formiddagen til fredag den 20/9/24 om eftermiddagen. Det er gratis at deltage, men rejse, ophold samt konferencemiddag om torsdagen betales selv.

Hvis du er interesseret i at deltage i konferencen, bedes du senest den 15/8/24 give os besked. Hvis du ønsker at præsentere din forskning, bedes du desuden sende et kort abstract. Begge dele kan sendes til Søren Beck Nielsen på: sbnelsen@hum.ku.dk

Vi glæder os til at se jer i København til september!

Arrangører:

Søren Beck Nielsen, Københavns Universitet

Louise Trankjær, Roskilde Universitet

 

 

 

 

 
Søndre Campus i Köpenhamn - platsen för nästa OFTI-konferens.  


   
NN/ 2016