| | | | | | |
 

NÄSTA OFTI-KONFERENS

OFTI39 2023 Uppsala universitet

Välkommen till den 39:e konferensen för forskning om tal och interaktion vid Uppsala universitet den 21–22 september 2023.

Konferensen har temat Samtal i arbetslivet, men som vanligt är föredrag med annan inriktning varmt välkomna.

Vi har glädjen att presentera följande plenartalare:

Ilkka Arminen, Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria), Helsinki University

Søren Beck Nielsen, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen

Anmälan till konferensen öppnar 15 maj. Länk till konferensens webbsida

Välkomna till Uppsala önskar arrangörskommittén!

Niklas Norén, Helen Melander Bowden, Ann-Carita Evaldsson, Fabiola Stein, Hanna Fredriksdotter, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Marie Flinkfeldt, Clara Iversen, Helena Tegler, Institutionen för socialt arbete

Anna Lindström, Maria Johansson, Institutionen för nordiska språk

 

 

 

 
Blåsenhus, Uppsala: Platsen för nästa OFTI-konferens  

 

    
NN/ 2016