| | | | | | |
TIDIGARE KONFERENSER

Södertörns högskola, Stockholm
Platsen för senaste OFTI-konferensen 15-16 september 2022.
Arrrangemang av svenskämnesguppen vid Institutionen för kultur och lärande
.


 
Från och med OFTI-19 finns länkar till dokument med t.ex. konferensprogram och abstracts, eller länkar till arrangörens egen webbsida.
     
OFTI-1 Göteborg 1983
OFTI-2 Linköping 1984
OFTI-3 Uppsala 1985
OFTI-4 Stockholm 1986
       
OFTI-5 Göteborg 1987
OFTI-6 Uppsala 1988
OFTI-7 Linköping 1989
OFTI-8 Stockholm 1990
       
OFTI-9 Göteborg 1991
OFTI-10 Linköping 1992
OFTI-11 Uppsala 1993
OFTI-12 Stockholm 1994
       
OFTI-13 Lund 1995
OFTI-14 Göteborg 1996
OFTI-15 Uppsala 1997
OFTI-16 Linköping 1998
       
OFTI-17 Stockholm 1999
       
       
 
       
OFTI-33 Linköping 2015 OFTI-34 Helsingfors 2016 OFTI-35 Karlstad 2017 OFTI-36 Stockholm 2018
       
NN/ 2016