OFTI 23

16-17 sept 2005

Startsida

Anmälan


Program

Deltagare och föredrag

Abstracts

Resväg

Hotell

Fritid

Kort från festligheterna


Länkar:

OFTIs hemsajt

Institutionen för lingvistik
och filologi


Institutionen för moderna språk

Institutionen
för nordiska språk


Miljökommunikation, SLU

Webbplatsen skapad av
the Noréns

Senast ändrad: 2005.09.06

ANMÄLAN


till OFTI23, start fredag 16 september, ca kl. 13.00, avslutning lördag 17 september, ca 15.00.

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form. Ingen konferensvolym ges därför ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 30 minuter, varav 10 anslås till diskussion.

Deltagare står själva för sina kostnader genom lokala anslag.

Vårt ansikte utåt är Leelo Keevallik Leelo.Keevallik@moderna.uu.se som står till tjänst med följande:


FRÅGOR tas emot och besvaras via e-post,

ANMÄLNINGAR tas emot via e-post, senast den 5 september 2005,

Namn
Adress
Fax
E-post

Vill deltaga i samkväm till självkostnadspris på fredagskvällen 16/9: Ja/Nej

Jag önskar hålla en presentation med följande titel:

_________________________________________________________

ABSTRACT av presentationen tas emot senast den 15 augusti 2005.