OFTI 23

16-17 sept 2005

Startsida

Anmälan


Program

Deltagare och föredrag

Abstracts

Resväg

Hotell

Fritid

Kort från festligheterna


Länkar:

OFTIs hemsajt

Institutionen för lingvistik
och filologi


Institutionen för moderna språk

Institutionen
för nordiska språk


Miljökommunikation, SLU

Webbplatsen skapad av
the Noréns

Senast ändrad: 2005.09.06

 


Välkomna till
OFTI 23 16-17 sept. 2005
KAOS
Kommunikativa Avvikande Oroande Sekvenser

I år kommer OFTI 23 att äga rum i Uppsala med början kl 13.00 fredagen den 16/9 och avslutning ca kl 16.00 lördagen den 17/9. Som vanligt välkomnas alla föredrag om tal och interaktion inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Årets profiltema är KAOS, Kommunikativa Avvikande Oroande Sekvenser, vilket kommer vara plenarföreläsarnas presentationsämne. Inom detta tema kan man till exempel ställa sig frågor som:

  • Hur kan avvikande fall belysa regelbundenheter?
  • Hur avviker samtalsgrammatiken från den normativa beskrivningen?
  • Hur avviker olika språks samtal från svenskan?
  • Hur behandlar vi avvikande förekomster metodiskt?
  • Hur behandlar samtalsdeltagare avvikelser från ämnet?
  • Vilka kulturella och institutionella avvikelser finns i samtalsmönster?
 
 

Hanna Bergeå
Miljökommunikation, Lpul, SLU
hanna.bergea@lpul.slu.se

Trine Heinemann
Inst. för nordiska språk,UU

Trine.Heinemann@nordiska.uu.se
Cilla Häggkvist
Inst.för lingvistik och filologi, UU
cilla.haggkvist@lingfil.uu.se
 
 

Håkan Landqvist
Inst. för nordiska språk, UU
Hakan.Landqvist@nordiska.uu.se

Leelo Keevallik
Inst. för moderna språk, UU
Leelo.Keevallik@moderna.uu.se
Coco Norén
Inst. för moderna språk, UU
coco.noren@moderna.uu.se