| | | | | | |

Bengt Nordberg till minne

Bengt Nordberg, samtalsforskare och professor emeritus i sociolingvistik, har hastigt avlidit. Han var en pionjär inom svensk samtalsforskning, kanske dess nestor.

Bengt var född 1936, och blev fil. lic. i nordiska språk på en avhandling om Eskilstuna-målet 1971. Han blev professor i sociolingvistik vid dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet 1980. Hans tidiga sociolingvistik byggde på William Labovs tradition. Redan tidigt i sin HSFR-karriär övergick hans intressen till samtalsforskningen, där han publicerade ett antal uppsatser och några böcker samt handledde ett flertal doktorander till disputation.

Mycket av sin tid ägnade Bengt till att organisera forskningsprojekt och bistå andra forskare i deras arbete. I Uppsala var han under många år föreståndare för forskningsavdelningen FUMS. Han var en av grundarna av OFTI, vår informella organisation för samtalsforskning i Sverige, med årliga konferenser fr o m 1983. År 1982 var Bengt medarrangör för en stor internationell kongress i Uppsala om ”Discourse in the Professions” (två konferensvolymer). Tillsammans med Eva Sundgren återvände han också till Eskilstuna-materialet i en longitudinell studie.

Men den viktigaste insatsen gjorde Bengt Nordberg nog i det tvärinstitutionella forskningsnätverket ”Samtalsspråkets grammatik” (2000–2005), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och med medverkan av forskare från Göteborg, Helsingfors, Linköping och Uppsala. Utöver ett betydande antal avhandlingar och vetenskapliga artiklar utkom från nätverket tre antologier, B. Nordberg m.fl. (red.) Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson (2003), J. Anward & B. Nordberg (red.) Samtal och grammatik: Studier i svenskt samtalsspråk (2005) och E. Engdahl & A.-M. Londen (red.) Interaktion och kontext: Nio studier av svenska samtal (2007). Bengts egna intressen sträckte sig över samtalsspråkets morfologi och syntax till interaktionen i våra samtal.

Bengt Nordberg var en oerhört gedigen och noggrann forskare, en trogen arbetare i vingården, som förde fram andra, snarare än sig själv, i rampljuset. Han var en lågmäld och kunnig person med en stillsam humor som skapade en trivsam atmosfär i våra samarbetsprojekt. Nu går våra tankar till familjen, hustrun Lena och barnen.

Per Linell         Elisabet Engdahl         

 

NN/ 2016