Institutionen för humaniora  Till engelsk sajt/To english site
UtbildningForskningOrganisationPubliceringKalendarium
Forskningsinformation | Forskningskommittén | Forskningsprojekt | Seminarieserier | Konferenser | Disputationer

Sök


Startsida
Program
Anmälan
Föredrag
Samkväm
Deltagare
Information
till deltagareOFTI 19
Anmälan kan ske via e-post: maria.lindgren@hum.vxu.se, fax: 0470-75 18 88 eller post: Maria Lindgren, Institutionen för humaniora, Växjö universitet, 351 95 Växjö.

Ange
  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • ev. faxnummer
  • deltagande i samkväm den 21 september
  • föredrag (presentation av egen forskning)
  • abstract


Institutionen för humaniora
Växjö universitet, 351 95 Växjö.
Besöksadress: Pelarplatsen 7
Telefon: 0470-70 80 00. Fax: 0470-75 18 88.
Senast ändrad/kontrollerad 2001-02-20