Institutionen för humaniora  Till engelsk sajt/To english site
UtbildningForskningOrganisationPubliceringKalendarium
Forskningsinformation | Forskningskommittén | Forskningsprojekt | Seminarieserier | Konferenser | Disputationer

Sök


Startsida
Program
Anmälan
Föredrag
Samkväm
Deltagare
Information
till deltagare


PROGRAM

Fredagen den 21 september

12.00-12.50 Incheckning

Pelarplatsen 7, Universitetsområdet

13.00 Inledning

Jan Einarsson "Bron och språken - om dansk-svensk språkförståelse"

(Jan Einarsson och Maria Lindgren)
13.45 Guidning på universitetsområdet
14.30 Upprepningar i vardagliga och inst. samtal Maria Green-Vänttinen & Hanna Lehti-Eklund Samarbete och självbild i interkulturella erfarenhetsintervjuer Gunlög Sundberg
15.05 Forts. Upprepningar ... " Telefonsamtal till primärvården Vesa Leppänen
15.40 Paus      
16.10 Prata med dator på modersmål eller andraspråk Nils Dahlbäck Analys av hur tal vandrar i tid och rum Ing-Mari Tallberg
16.45-17.20 Syntaktiska enheter i sv. samtalsspråk Gustav Bockgård Kroppskommunikation i samtal med afatiker Elisabeth Ahlsén
         
19.30 Samkväm   Norrgatan 5 (centralt i Växjö)

Lördagen den 22 september

09.00 "Inre" och "yttre" grammatiska relationer Jan Anward Butikspersonalens samspel med missnöjda kunder Ingela Tykesson
09.35 Skrivepædagogikkens grammatik Bodil Hedeboe Ansikte mot ansikte, telefon eller e-post? Amelie Oestreicher
10.10 Paus      
10.40 Organisering av talet i turer och turkonstruktionsenheter Jan Lindström Brandmäns tankar, känslor och interaktion Birgitta Johansson-Hidén, Erica Sandlund & Yvonne Friman
11.15 Verksamhetsanalys av samtal Per Linell Språklig aktivitet bland minoritetsungdomar Charlotte Johansson
11.50 Det nya Norfanätverket (Jens Allwood)   Sal: Homeros
12.15 Lunchrast      
13.15 Interaktionell hybriditet bland sociala verksamheter Daniel Persson Thunqvist Här sitter vi å pratar om våra elever... Johan Hofvendahl
13.50 Korta yttranden Jens Allwood Lönesamtal mellan chefer och medarbetare Maria Lindgren
14.30
Diskussion och avslutning   Sal: Homeros
15.00 Slut på OFTI 19    


Institutionen för humaniora
Växjö universitet, 351 95 Växjö.
Besöksadress: Pelarplatsen 7
Telefon: 0470-70 80 00. Fax: 0470-75 18 88.
Senast ändrad/kontrollerad 2001-09-17