Institutionen för humaniora  Till engelsk sajt/To english site
UtbildningForskningOrganisationPubliceringKalendarium
Forskningsinformation | Forskningskommittén | Forskningsprojekt | Seminarieserier | Konferenser | Disputationer

Sök


Startsida
Program
Anmälan
Föredrag
Samkväm
Deltagare
Information
till deltagare


OFTI 19

Deltagare i OFTI19 i Växjö


Listan kompletteras efter hand som anmälningarna kommer in.

Elisabeth Ahlsén
Institutionen för lingvistik
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg
elisabeth.ahlsen@ling.gu.se

Jens Allwood
Institutionen för lingvistik
Göteborgs universitet
Box 200, 405 30 GÖTEBORG
jens@ling.gu.se
phone: Int. +46 31 7731876
fax: Int. +46 31 7734853

Jan Anward , Professor
Institutionen för språk och kultur
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel: 013 28 40 37
Fax: 013 28 28 10
janan@isk.liu.se

Gustav Bockgård
FUMS, Institutionen för nordiska språk
Uppsala universitet
Tel. 018 47 11 294
Gustav.Bockgard@Nordiska.uu.se

Gunilla Byrman
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
Gunilla.Byrman@hum.vxu.se

Nils Dahlbäck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
nilda@ida.liu.se

Jan Einarsson
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
tel. 0470-70 85 32
Jan.Einarsson@hum.vxu.se

Charlotte Engblom
Institutionen för nordiska språk
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
tel. 08-674 71 86
fax. 08-15 85 33
Charlotte.Engblom@nordiska.su.se

Elisabeth Engdahl
Institutionen för svenska språket
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg
elisabeth.engdahl@svenska.gu.se

Yvonne Friman
Karlstad universitet
651 88 Karlstad
Yvonne.Friman@kbab.net

Maria Green-Vänttinen
Institutionen för nordiska språk
Helsingfors universitet
Maria.Green-Vanttinen@Helsinki.Fi.

Solveig Hammarbäck
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
Solveig.Hammarbäck@hum.vxu.se

Bodil Hedeboe
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG)
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
b-hedeboe@private.dk

Johan Hofvendahl, Doktorand i språkvetenskap
Gustav III:s Boulevard 11
169 72 SOLNA
johho@isk.liu.se (Linköpings universitet)
johan.hofvendahl@niwl.se (Arbetslivsinstitutet)

Pia Häkkinen
Parasteintie 18 D 35
FIN-00280 Helsinki
Finland
phakkine@mappi.helsinki.fi

Charlotte Johansson
Stockholms universitet och Södertörns högskola
charlotte.johansson@sh.se

Birgitta Johansson-Hidén
Karlstad universitet
651 88 Karlstad
birgitta.johansson-hiden@kau.se

Karin Junefelt
Institutionen för nordiska språk
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel. 08-16 29 17
junefelt@nordiska.su.se

Linda Jönsson
ISK
Linköpings universitet
581 83 Linköping
linjo@isk.liu.se

Linda Kahlin
Institutionen för nordiska språk
Stockholms universitet
109 61 Stockholm
Linda.Kahlin@nordiska.su.se

Susanna Karlsson
Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket
Box 200
405 30 Göteborg
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Hanna Lehti-Eklund
Institutionen för nordiska språk
Helsingfors universitet
Hanna.Lehti-Eklund@Helsinki.Fi

Vesa Leppänen, fil. dr, forskarassistent i sociologi
Arbetslivsinstitutet Syd
20506 Malmö
Telefon 040-109512
vesa.leppanen@niwl.se

Maria Lindgren
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
tel. 0470-70 87 11
maria.lindgren@hum.vxu.se

Jan Lindström
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur
P.O. Box 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Finland
jklindst@ling.helsinki.fi

Per Linell
Tema Kommunikation
Linköpings universitet
581 83 Linköping
linell@tema.liu.se

Anne-Marie Londen
Nordica
Helsingfors universitet
PB4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Finland
londen@cc.helsinki.fi

Ulrika Nettelbladt
Institutionen för logopedi och foniatri
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
Tel. 046-17 27 25
Ulrika.Nettelbladt@logopedi.lu.se

Jenny Nilsson
Institutionen för svenska språket
Box 200
Göteborgs universitet
405 30 Göteborg
Tel 031-773 52 43
Jenny.Nilsson@svenska.gu.se

Bengt Nordberg
FUMS, Institutionen för nordiska språk
Uppsala universitet
Bengt.Nordberg@nordiska.uu.se

Amelie Oestreicher
IPLab, NADA
Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 Stockholm
amelieoe@telia.com

Cajsa Ottesjö
Institutionen för lingvistik
(GRIS-gruppen)
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg
cajsao@ling.gu.se

Ulla Pedersen
Inst. för nordiska språk och nordisk litteratur
Helsingfors universitet
PB4; 00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 22034
pedersen@helsinki.fi

Daniel Persson Thunqvist
Tema Kommunikation
Linköpings universitet
581 83 Linköping
DanPe@Tema.LiU.Se

Marianne Sandberg
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
Marianne.Sandberg@hum.vxu.se

Fredrik Sandblad
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
fredriksandblad@hotmail.com

Erica Sandlund, doktorand
Karlstad universitet
651 88 Karlstad
Erica.Sandlund@kau.se

Gunlög Sundberg
Institutionen för nordiska språk
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Gunlog.Sundberg@nordiska.su.se

Ing-Mari Tallberg, Med Dr och logoped
Enheten för logopedi och foniatri
Huddinge universitetssjukhus
ing-mari.Tallberg@klinvet.ki.se

Ingela Tykesson
(doktorand vid inst. för nord. språk vid Stockholms universitet)
Södertörns högskola
Box 4101
141 04 Huddinge
ingela.tykesson@sh.se

Marie Werndin
Institutionen för humaniora
Växjö universitet
351 95 Växjö
tel. 0470-70 85 21
Marie.Werndin@hum.vxu.se

Håkan Åbrink
Inst. för humaniora
Bleking Tekniska Högskola
371 79 KARLSKRONA
Hakan.Abrink@bth.seInstitutionen för humaniora
Växjö universitet, 351 95 Växjö.
Besöksadress: Pelarplatsen 7
Telefon: 0470-70 80 00. Fax: 0470-75 18 88.
Senast ändrad/kontrollerad 2001-09-25