Institutionen för humaniora  Till engelsk sajt/To english site
UtbildningForskningOrganisationPubliceringKalendarium
Forskningsinformation | Forskningskommittén | Forskningsprojekt | Seminarieserier | Konferenser | Disputationer

Sök
Startsida
Program
Anmälan
Föredrag
Samkväm
Deltagare
Information
till deltagare

PROGRAM, ABSTRACTS OCH DELTAGARLISTA PÅ HEMSIDAN

OFTI 19 kommer att äga rum i Växjö den 21-22 september 2001 med början kl. 13.00 på fredagen och avslutning ca kl. 15.30 på lördagen.

OFTI (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) bildades 1984 för att fungera som ett informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika former av samtalsforskning. I första hand vänder vi oss till svenska forskare och forskarstuderande men också till intresserade i de övriga nordiska länderna.

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksforskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - inga skriftliga rapporter ges ut. Syftet är att främja samtalsforskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 30 minuter, varav 10 anslås till diskussion.

Det kostar ingenting att vara med på OFTI, men deltagarna måste betala resa och uppehälle själva eller söka lokala anslag. På fredagskvällen anordnas ett samkväm till självkostnadspris.

Om du vill deltaga i årets OFTI-möte anmäler du dig senast den 31 augusti, men gärna så snart som möjligt. Vill du presentera din forskning på mötet skriver du också ett kort abstract. Skicka anmälan och abstract till:

Maria Lindgren, Institutionen för humaniora,
Växjö universitet, 351 95 VÄXJÖ

Fax: 0470-75 18 88   maria.lindgren@hum.vxu.se

Jens Allwood
Lingvistik
Göteborg
Jan Anward
Språk och kultur
Linköping
Jan Einarsson
Humaniora
Växjö
Lars Fant
Spanska
Stockholm
Erland Hjelmqvist
Psykologi
Göteborg
Per Linell
Tema K
Linköping
Anne-Marie Londen
Nordica
Helsingfors
Bengt Nordberg
FUMS
Uppsala
 


Institutionen för humaniora
Växjö universitet, 351 95 Växjö.
Besöksadress: Pelarplatsen 7
Telefon: 0470-70 80 00. Fax: 0470-75 18 88.
Senast ändrad/kontrollerad 2001-09-10