| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


OFTI 22 - LINKÖPING 17-18/9 2004Mötet är avslutat och vi i arrangörsgruppen tyckte att det blev mycket lyckat. Vi ser fram emot att komma till Uppsala nästa år!
Niklas Norén, Jan Anward, Per Linell


Hjärtligt välkomna till årets OFTI-möte!

Mötet håller hus i Institutionen för Temas lokaler i Hus T på universitetscampuset.

Vi är tacksamma för möjligheten att kunna presentera följande plenartalare:

Jens Allwood, 'Kognitionsinriktad samtals­forskning - Några möjligheter'

Lars Fant, 'Relationshantering i dialog och språkliga resurser'

Vi är dessutom mycket nöjda med att kunna presentera 17 föredrag, varav ungefär hälften inom området för årets tema - Samtalsspråkets grammatik.

På fredagskvällen den 17:e är alla deltagare mycket välkomna till en middag för dem som anmäler sig i förväg. Ni som vet med er att ni inte har meddelat om ni skall närvara ELLER EJ, uppmanas att göra detta snarast till Niklas Norén nikno@tema.liu.se.

På lördagen kommer det att ordnas med lunch till självkostnadspris för intresserade, antingen i möteslokalerna eller i närbelägen lunchrestaurang. Detaljer kring detta meddelas vid mötets öppnande.

Lördagsprogrammet avslutas med ett rundabordsamtal kring mötets samtalsgrammatiska tema. Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och göra något bra av detta samtal.

Frågor ställs företrädesvis till Niklas Norén nikno@tema.liu.se.

Väl mött i Linköping!

Per Linell, Jan Anward, Niklas Norén

 

Norén 2004