| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


Välkomna till OFTI 22

Områdesgruppen för studier av talspråksinteraktion

Linköping 17-18 september, 2004

”Samtalsspråkets grammatik”

OFTI 22 kommer att äga rum i Linköping den 17-18 september 2004 med början kl 13.00 fredagen den 17/9 och avslutning ca kl 15.30 lördagen den 18/9.

OFTI (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Tidigare har mötet vänt sig huvudsakligen till svenska forskare och forskarstuderande, men breddades fr.o.m. förra årets möte i Lund till att även omfatta forskare från alla de nordiska länderna. Mötet breddades då även innehållsmässigt till angränsande discipliner som sociologi, psykologi, logopedi och handikappforskning.

Årets aktuella tema är ”Samtalsspråkets grammatik”, men föredrag som behandlar andra områden inom talspråksinteraktion är givetvis också välkomna.

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 25 minuter, varav 10 anslås till diskussion. På kvällen den 17/9 anordnas ett samkväm till självkostnadspris.

Om du vill deltaga i årets OFTI-möte, skicka den bifogade anmälningsblanketten per e-post till Niklas Norén, nikno@tema.liu.se. För lokalplanering är vi tacksamma att få din anmälan + titel på ev. presentation senast den 23/6. Abstract av presentationen vill vi ha senast den 30/8.

Det kostar ingenting att vara med på OFTI, men deltagarna måste vara beredda att betala resa och uppehälle själva eller söka lokala anslag.

Denna information, samt viss OFTI-historik, kommer inom kort att finnas tillgänglig på webben, http://www.ofti.se.

OFTI har tidigare anordnats vid följande universitet: Göteborg, Uppsala, Stockholm, Linköping, Växjö, Lund och Helsingfors.

Varmt välkomna!

Jan Anward
janan@isk.liu.se

Institutionen för språk och kultur
013-284037
Linköpings universitet
75183 Linköping
Per Linell
linell@tema.liu.se

Tema kommunikation
013-282010
Linköpings universitet
75183 Linköping

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

ANMÄLAN TILL OFTI I LINKÖPING 17-18 SEPTEMBER 2004

(skickas med E-POST senast den 23/6 - kopiera till epostprogrammet)

Namn:.........................................................................................................
Adress:.......................................................................................................
...................................................................................................................
…...............................................................................................................
Fax:............................................................................................................
Epost:.........................................................................................................

Vill deltaga i samkväm till självkostnadspris på kvällen 17/9: Ja/Nej

Jag önskar hålla en presentation med följande titel:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
_________________________________________________________
Abstract (senast den 30/8):

 

Norén 2004