| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


OFTI 22: Linköping 17-18/9 2004


DELTAGARLISTA

Namn

Institution

Mailadress

Presentation

Elisabeth Ahlsén

Inst. f. lingvistik, Göteborgs universitet

elisabeth.ahlsen
@ling.gu.se

Hur tränar man samtal bäst?

Jens Allwood

Inst. f. lingvistik, Göteborgs universitet

jens@ling.gu.se

Kognitionsinriktad samtals­forskning - Några möjligheter

Mats Andrén

Tema Kommunikation, Linköpings universitet

matan325

@student.liu.se

---

Jan Anward

Inst. f. språk och kultur, Linköpings universitet

janan@isk.liu.se

---

Hanna Bergeå

Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruks-universitet

hanna.bergea
@lpul.slu.se

---

Polly Björk-Willén

Tema Barn, Linköpings universitet

polwi@tema.liu.se

Ska vi leka spanskagrupp? Interaktion och lärande i en flerspråkig förskolemiljö

Mathias Broth

Inst. f. franska och italienska, Stockholms universitet

mathias.broth
@spray.se

Om bruket av namnskyltar under en direktsänd tv-intervju

Barbro Bruce

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

barbro.bruce
@logopedi.lu.se

Eliciteringsstrategier hos logopeder i samtal med barn med språkstörning: Konversation jämfört med grammatisk träning
[medpresentatörer: Ulrika N., Kristina H.]

Nils Dahlbäck

Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

nilda@ida.liu.se

Kommunikationseffektivitet och kommunikationsstrategier för L1- och L2-talare i referentiella problemlösningsuppgifter
[medpresentatör: Jon Solberg]

Lars Fant

Ist. f. spanska och portugisiska, Stockholms universitet

lmfant@isp.su.se

Relationshantering i dialog och språkliga resurser

Mona Forsskåhl

Nordica, Helsingfors universitet

mona.forsskahl
@helsinki.fi

Kopulasatsen i evalueringens tjänst

Maria Fremer

Nordica, Helsingfors universitet

maria.fremer
@helsinki.fi

Du eller man? Konstruktioner med generiskt pronomen

Johan Gille

Ist. f. spanska och portugisiska, Stockholms universitet

johan.gille
@isp.su.se

---

Kristina Hansson

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

kristina.hansson
@logopedi.lu.se

Eliciteringsstrategier hos logopeder i samtal med barn med språkstörning: Konversation jämfört med grammatisk träning
[medpresentatörer: Ulrika N., Barbro B.]

Trine Heinemann

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Trine.Heinemann
@nordiska.uu.se

Språk, samförstånd och oenighet i vardagliga och institutionella miljöer: ett europeiskt och tvärvetenskapligt forsknings­projekt.

Staffan Hellberg

Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

staffan.hellberg
@nordiska.su.se

---

Richard Hirsch

Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet

richi@isk.liu.se

---

Pernille Holck

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

pernille.holck
@malmo.se

Samtal mellan habiliteringspersonal och barn med cerebral pares: en jämförande studie mellan sjukgymnaster och logopeder.
[medpresentatör: Ulrika N.]

Gisela Håkansson

Inst. f. lingvistik, Lunds universitet

gisela.hakansson
@ling.lu.se

Som man frågar får man svar?  Om interaktionella mönster i samtal mellan första- och främmande­språkstalare
[medpresentatör: Catrin N.]

Cilla Häggkvist

Inst. för lingvistik, Uppsala universitet

Cilla.Haggkvist
@moderna.uu.se

---

Tina Ibertsson

Inst. för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

Tina.Ibertsson
@logopedi.lu.se

---

Susanna Karlsson

Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet

Susanna.Karlsson
@svenska.gu.se

---

Ulrika Kvist Darnell

Inst. f. lingvistik, Stockholms universitet

ulrika@ling.su.se

---

Håkan Landqvist

Inst. f. nordiska språk, Uppsala univeristet

hakan.landqvist
@nordiska.uu.se

---

Jan Lindström

Nordica, Helsingfors universitet

jklindst
@ling.helsinki.fi

SÅ – adjunktionellt eller funktionellt?
[medpresentatör: Cajsa O.]

Per Linell

Tema Kommunikation, Linköpings universitet

linell@tema.liu.se

Ny och ny - om att använda x-och-x-konstruktionen för att bestämma ords menings­potentialer

Anne-Marie Londen

Nordica, Helsingfors universitet

londen
@mappi.helsinki.fi

---

Nigel Musk

Inst. f. språk och kultur, Linköpings universitet

nigmu@isk.liu.se

---

Ulrika Nettelbladt

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitetssjukhus

Ulrika.Nettelbladt
@logopedi.lu.se

(1) Eliciteringsstrategier hos logopeder i samtal med barn med språkstörning: Konversation jämfört med grammatisk träning
[medpresentatörer: Kristina H., Barbro B.]

     

(2) Samtal mellan habiliteringspersonal och barn med cerebral pares: en jämförande studie mellan sjukgymnaster och logopeder
[medpresentatör: Pernille H.]

Jenny Nilsson

Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet

Jenny.Nilsson
@svenska.gu.se

---

Anita Nordzell

Inst. f. samhälls- och beteende-vetenskap, Mälardalens högskola

anita.nordzell
@mdh.se

---

Coco Norén

Inst. f. moderna språk, Uppsala universitet

coco.noren
@moderna.uu.se

---

Niklas Norén

Tema Kommunikation, Linköpings universitet

nikno@tema.liu.se

---

Catrin Norrby

Inst. f. lingvistik, Lunds universitet

catrinn
@unimelb.edu.au

Som man frågar får man svar?  Om interaktionella mönster i samtal mellan första- och främmande­språkstalare.
[medpresentatör: Gisela H.]

Cajsa Ottesjö

Inst. f. lingvistik, Göteborgs universitet

cajsao@ling.gu.se

SÅ – adjunktionellt eller  funktionellt?
[medpresentatör: Jan L.]

Charlotta Pleijert

Inst. f. språk och kultur, Linköpings universitet

chapl@isk.liu.se

---

Christina Samuelsson

Institutionen för nerv­system och rörelse­organ: Logopedi, Hälso­universitetet i Lin­köping

chrsa@inr.liu.se

---

Jon Solberg

Institutionen för data­vetenskap, Linköpings universitet

x02jonso@ida.liu.se

Kommunikationseffektivitet och kommunikationsstrategier för L1- och L2-talare i referentiella problemlösningsuppgifter
[medpresentatör: Nils D.]

Gudrun Svensson

Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

gudrun.svensson
@nordlund.lu.se

---

Sofia Tingsell

Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet

Sofia.Tingsell
@svenska.gu.se

Reflexivt eller personligt pronomen i ungdomars talspråk

Camilla Wide

Svenska litteratur­sällskapet i Finland

wide@ling.helsinki.fi

Demonstrativer i östnyländskt talspråk

Karolina Wirdenäs

Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet

karolina.wirdenaes
@svenska.gu.se

--- 

Norén 2004