| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


VÄLKOMSTBREV 6/9

Hej,

Hjärtligt välkommen till årets OFTI-möte i Linköping 17-18 september!

Mötet håller hus i Institutionen för Temas lokaler i Hus T på universitetscampuset.

Vi är tacksamma för möjligheten att kunna presentera följande plenartalare:

Jens Allwood, 'Kognitionsinriktad samtals­forskning - Några möjligheter'

Lars Fant, 'Relationshantering i dialog och språkliga resurser'

Vi är dessutom mycket nöjda med att kunna presentera 17 föredrag, varav ungefär hälften inom området för årets tema - Samtalsspråkets grammatik.

På fredagskvällen den 17:e är alla deltagare mycket välkomna till en middag för dem som anmäler sig i förväg. Ni som vet med er att ni inte har meddelat om ni skall närvara ELLER EJ, uppmanas att göra detta snarast till Niklas Norén nikno@tema.liu.se.

På lördagen kommer det att ordnas med lunch till självkostnadspris för intresserade, antingen i möteslokalerna eller i närbelägen lunchrestaurang. Detaljer kring detta meddelas vid mötets öppnande.

Lördagsprogrammet avslutas med ett rundabordsamtal kring mötets samtalsgrammatiska tema. Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och göra något bra av detta samtal.

Slutligen vill vi uppmana alla presentatörer att
1. sända in abstract om detta inte gjorts (vid tveksamhet kan bifogad abstractlista konsulteras)
2. meddela önskemål om tekniska hjälpmedel såsom projektorer, videobandspelare, datorhögtalare etc. Ju förr desto säkrare att utrustning finns tillgänglig.
3. uppmärksamma den förlängda talartiden från 15 till 20 minuter. Den avsatta tiden för diskussion är densamma - 10 min.

Program, deltagarlista och (ännu ofullständig) abstractsamling bifogas detta utskick. Uppdaterade versioner kommer inte att sändas ut via mail, men skall göras tillgängliga via OFTIs nya webbsida (http://www.ofti.se) så snart det tekniska fungerar.

Eventuella synpunkter på program eller annat görs företrädesvis till Niklas Norén nikno@tema.liu.se.

Väl mött i Linköping!

Per Linell, Jan Anward, Niklas Norén

 

 

Norén 2004