| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


Påminnelse!

September 17-18 2004, OFTI 22 med temat "Samtalsspråkets grammatik", hålls i Linköping vid ISK och Tema-K.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till årets OFTI-möte i Linköping!

Årets aktuella tema är ”Samtalsspråkets grammatik”, men föredrag som behandlar andra områden inom talspråksinteraktion är givetvis lika välkomna.

OFTI 22 äger den 17-18 september med början kl 13.00 fredagen den 17/9 och avslutning ca kl 15.30 lördagen den 18/9.

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Varje föredragshållare disponerar 25 minuter, varav 10 anslås till diskussion. På kvällen den 17/9 anordnas ett samkväm till självkostnadspris.

Om du vill deltaga i årets OFTI-möte, fyll i och skicka det bifogade anmälningsformuläret per e-post till Niklas Norén, nikno@tema.liu.se. För lokalplanering är vi tacksamma att få din anmälan + abstract på ev. presentation senast den 3/9.

Det kostar ingenting att vara med på OFTI, men deltagarna måste vara beredda att betala resa och uppehälle själva eller söka lokala anslag.

OFTI finns ännu inte på webben. De båda epost-utskicken finns dock publicerade på CONVNETS kalendersida via http://www.nordiska.uu.se/convnet/

Jan Anward Per Linell
Institutionen för språk och kultur Tema kommunikation


-------------------------------------------------------------------------------------

ANMÄLAN TILL OFTI I LINKÖPING 17-18 SEPTEMBER 2004

(skickas med E-POST senast den 3/9)

Namn:.........................................................................................................
Adress:.......................................................................................................
...................................................................................................................
…...............................................................................................................
Fax:............................................................................................................
Epost:.........................................................................................................
Vill deltaga i samkväm till självkostnadspris på kvällen 17/9: Ja/Nej

Jag önskar hålla en presentation med följande titel:
...................................................................................................................
...........................................………………………………………………
_________________________________________________________
Abstract:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Norén 2004