| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


Lunchinformation

Samtliga lunchrestaruranger i campusområdets närhet har tyvärr lördagsstängt.

Vid registrering kommer därför beställning (och betalning) av lunch på lördagen tas upp (49 kr). Alternativ utan gluten, kött och sojabönor kan erbjudas.

Vi uppskattar om deltagare som vet att de inte hinner till registreringen meddelar önskemål av lunch i förväg.

 

Norén 2004